Resultat- och effektmålsmätning 2022

Svaren är anonyma. Detta är en utvärderings för ALLA parter och medverkande företag som deltar i Sustaid. Vissa frågor kan i några enstaka fall rikta sig till enbart en grupp. Då är det bara att hoppa över den frågan.