Regional partnersamverkan

Sustaid startar med regionala ansvarsområden s.k. noder samt regionala program tillsammans med regionala partners, anpassade efter regionala förhållanden kopplat till kris, katastrof och klimatförändringar. Syftet är att initialt genom regionalt engagemang få fram hållbara innovationer och lösningar, som långsiktigt kan ge både arbeten och lösningar för export i kris och katastrof.

• Regional uppstart
• Regionalt samverkan och partnerskap
• Regionala nätverk och kontakter
• Regional kunskap och specialisering
• Regional förvaltning

• Syftet är att accelerera processen för att få fram hållbara innovationer och lösningar inom kris, katastrof och klimatförändringar. Det regionala upplägget utgår från att nå fler behovsägare även i Sverige som till exempel regioner och Länsstyrelser som har samma behov som andra delar av världen att få fram hållbara innovationer och nya lösningar för att minska sårbarheten och bygga mer robusta samhällen.

• Målet är att bättre och snabbare fånga upp och samverka genom regionala kluster i samhället kring kris och katastrof. Detta inkluderar kluster-parter inom civilsamhället, näringsliv, akademi och myndigheter av olika slag, det vill säga på samma sätt som Sustaid arbetar nationellt och internationellt.

• Målet är även att genom detta upplägg kopplat till Universitet, Science Park, Kommuner, Länsstyrelsen samt Regioner fånga upp deras specialistkunskap inom till exempel vatten-, sanitet-och energiförsörjning med koppling till jord- och skogsbruk men även infrastruktur, stadsplanering och industriell verksamhet, kopplat till behov av nya lösningar i kris och katastrof och klimatförändringar.

Utvalda företag , civilorganisationer och offentlig sektor till exempel kommun och Regionen, inbjuds till regionala träffar hos till exempel med Akademi och Science Park runt om i landet för att få grundinformation om innehåll, upplägg och erbjudande från Sustaid:s programverksamhet. Därefter erbjuds ett relevant urval av dessa företag att delta i Sustaid:s programaktiviteter tillsammans med andra relevanta regionala aktörer.

*Regionerna är under uppbyggnad och vi tar tacksamt emot förslag och kommentarer. Maila till tove@sustaid.se.

Givande dialogmöten
i Blekinge

SustaidSyd är i full gång och har under våren hållit fyra fullspäckade dialogmöten. Vi har träffat företagen, näringslivsstödet, civilsamhället, akademin och offentlig sektor i Blekinge. Det har hunnits med intressanta samtal, spännande föreläsningar och många utbyten av idéer. Allt för att skapa synergier i samverkan för hållbara innovationer och lösningar i kris, beredskap och klimatförändringar, för ett robustare samhälle. Tack alla som har deltagit under våren! Vi ser fram emot en lika givande höst tillsammans!

Programpartners

Coompanion

Främjar kooperativt företagande som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet värnas.

coompanion.se

Blekinge Tekniska Högskola

Statlig högskola som bedriver utbildning och forskning inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

bth.se

Netport Science Park

Företagspark med syftet att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling i Blekinge

netport.se

EU

Projektet finansieras med ERUF-medel. EU finansierar många olika program. Strikta regler ser till att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt.

europa.eu

Region Blekinge

Region i södra Sverige med 158 735 invånare och Karlskrona som huvudort. Regionen ansvarar främst för hälso- och sjukvård.

regionblekinge.se

Tillväxtverket

Myndighet som hör till Klimat- och näringslivsdepartementet och har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt.

tillvaxtverket.se

Programpartners

Chalmers

Teknisk högskola i Göteborg med över 9.000 studenter, som bildades 1829 och sedan 1937 har ställning som universitet.

chalmers.se

Högskolan Halmstad

Profilerar sig som det innovationsdrivande lärosätet, har en stark kultur kring samverkan och innovation i utbildning och forskning.

hh.se

Ingenjörer utan gränser

En volontärdriven, värderingsstyrd organisation som arbetar med Engineering for Humanity. Vision: att bygga en hållbar framtid.

sv.ewb-swe.org

Johanneberg Science Park

JSP är en arena för idé- och kunskapsutbyten. Den ägs av Chalmers Tekniska högskola och Göteborgs stad.

johannebergsciencepark.com

Unicef

Unicef arbetar för att bygga ett robust globalt innovationsekosystem som arbetar för en ljusare värld för varje barn.

unicef.se

Västsvenska handelskammaren

En privat partipolitiskt oberoende näringslivs-organisation som arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige.

vastsvenskahandelskammaren.se