Om oss

Vision: Hur kan vi bekämpa fattigdom, rädda liv och minska lidande för de allra fattigaste och mest sårbara. Samt stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor?

Verksamheten syftar till att ännu bättre möta det behov som finns på de allra mest utsatta platserna i internationell kris och katastrof, som till exempel flyktingläger, kåkstäder och slumområden. Detta genom att underlätta och skapa bättre förutsättningar för framdrivning av hållbara innovationer och lösningar (produkter och tjänster) i kris och katastrof. Detta görs genom tvärsektoriell samverkan och partnerskap.

Målet är att genom nya arbetssätt överbrygga strukturella och kulturella skillnader mellan civilsamhälle, näringsliv, akademi och myndighet. Olika aktörers roller och ansvar ska tydliggöras liksom behovet av samverkans- och affärsmodeller med koppling till vars och ens ordinarie verksamhet, för bästa bärkraftiga och långsiktiga drift. Ett stort fokus ligger därför på samverkan – kallat ”Partnership” i Sustainable Development Goal 17 i Agenda 2030.

Uppdraget är att ta fram ett aktivt och tvärsektoriellt forum för samverkans- och kunskapsinsikt – för att skapa synergier mellan partner från olika delar av samhället genom att erbjuda:
• Utbyte av relevant kunskap och erfarenhet
• Ett aktivt nätverk för medverkande partner
• Ett forum för att knyta kontakter
• Aktivt arbete för framtida samverkan, match-making och gemensamma synergier
• Löpande erbjudanden om olika så kallade samverkanstjänster, se under flik Erbjudande

Samverkansparter 2021/2022

Huvudparter är namnet på de som är ansvariga för någon av samverkanstjänsterna inom forumet och/eller besitter unik kompetens för huvudverksamheten. Huvudparter som har valt att ingå bidrar för att de har ett egenintresse eller myndighetsuppdrag i denna verksamhet, kopplat till sin egen ordinarie verksamhet. På så sätt finns ett naturligt win-win upplägg. Huvudparter ingår även i ordinarie styrgrupp med följande deltagande parter: KTH, WIN, BIAB International, Business Sweden, FOI, Läkarmissionen och Svenska Röda Korset. MSB deltar som observatör.

Delpartner är de som inte har något eget driftansvar för en samverkanstjänst i denna verksamhet men som bidrar genom att de antingen ingå som expert i styrgruppen eller i en arbetsgrupp för framtagande av någon av samverkanstjänsterna: Till exempel Lunds Universitet och MSB samt företagsrepresentanter.   

BIAB

37 år av internationell handel. BIAB levererar produkter till alla delar av världen. 

biabint.se

Business Sweden

Hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och företag som vill investera i Sverige.

business-sweden.se

Connecting Group

En samhällsutvecklare som är marknadsledande på att utveckla och skapa stiftelser..

www.connectinggroup.se

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut är en statlig myndighet som forskar inom försvar och säkerhet.

foi.se

IAS

IAS är den operativa delen av Läkarmissionen och jobbar med ”hjälp till självhjälp”.

ias-intl.org

KTH

Kungliga tekniska högskolan är ett av Europas ledande tekniska universitet.

kth.se

LUCSUS

Lunds universitets centrum för forskning inom hållbarhet etablerades 2005.

lucsus.lu.se

Läkarmissionen

Biståndsorganisation som sedan 1958 har arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor.

lakarmissionen.se

MSB

MSB är en statlig myndighetsom stöttar samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

msb.se

Röda Korset

Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 191 länder.

rodakorset.se

Sida

Sveriges biståndsmyndighet arbetar med målet att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

sida.se

WIN

Erbjuder en marknadsplats för företag och innovationer inom vatten, energi och säkerhetssektorn.

winway.se

Regionala partners under 2021/2022

Utvalda företag och organisationer inbjuds till regionala träffar på olika Science Park runt om i landet för att få grundinformation om innehåll, upplägg och erbjudande från Sustaids olika samverkanstjänster. Därefter erbjuds ett relevant urval av dessa företag, mot en avgift, att delta i Sustaids programaktiviteter.

Sveriges välstånd byggdes en gång på enskilda genialiska personer vars uppfinningar skapades runt svenska bruksorter och till Internationellt framgångsrika industrikoncerner med aktivitet och dotterbolag på alla kontinenter.

Idag föds framtidens internationellt framgångsrika företag ofta på Inkubatorer och Science Parks där entreprenörer får support att ta sin tanke till en affärsidé som i sin tur kan accelereras till ett värdeskapande bolag. Med hjälp av en rad specialister* skapas Sveriges och världens nya revolutionerande företag – ofta med en internationell målgrupp redan från start; Day One Born Globals. Här finns de nyskapande företag vi söker för att hitta innovativa och hållbara lösningar för kris och katastrof, och vi är stolta över att kunna samarbeta med Science Parks – var och en med sin egen spetskompetens och inriktning – över hela Sverige. Nedan mer info om våra partners i dessa nätverk.

 * i ett ekosystem av specialister som i symbios mellan generalister och experter, finansiärer, statliga stödsystem för tidiga bolag, affärsutvecklare, ekonomer, tekniker, jurister och marknads- & kommunikationsspecialister och viktigast av allt entreprenörerna själva

Företagsfabriken/Videum

Företagsfabriken i Växjö hjälper Kronobergs innovativa entreprenörer att förverkliga sin potential.

foretagsfabriken.se

Jönköping Science Park

Science Parks övergripande målsättning är att skapa fler entreprenörer, fler växande företag och ett starkt regionalt innovationssystem.

sciencepark.se

Johanneberg Science Park

JSP är en arena för idé- och kunskapsutbyten. Den ägs av Chalmers Tekniska högskola och Göteborgs stad.

johannebergsciencepark.com

KTH

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm är ett av Europas ledande tekniska universitet.

kth.se

Peak Innovation

Peak Innovation i Östersund stimulerar innovationsdrivet entreprenör-skap, hjälper startups att växa och stöttar etablerade företag att utvecklas.

peakinnovation.se

Sidas kursgård

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är en mötesplats och arena för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

sida.se

UMINOVA

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges ledande inkubatorer och särskild skickliga inom tech. Vi brinner extra mycket för affärsidéer med global impact.

uminovainnovation.se

WIN

Erbjuder en marknadsplats för företag och innovationer inom vatten, energi och säkerhetssektorn, baserade i Lund.

winway.se

Bakgrund

Antalet människor världen över som tvingats på flykt från sina hem är nu över 70 miljoner, vilket är den högsta siffran någonsin (UNHCR 2019). Humanitära katastrofer blir allt mer utdragna och omfattande, något som ställer krav på hållbara systemlösningar och långsiktiga finansieringsmodeller. De urbana flyktingarna, flyktingläger, kåkstäder och slumområden som blir bestående ställer nya krav på den humanitära verksamheten likväl som på civilsamhället i stort vad gäller att värna om människors hälsa och säkerhet. Detta utan att det får negativa konsekvenser för miljön. Det finns ett stort behov av flera nya hållbara lösningar, till exempel inom W.A.S.H. (Water, Sanitation and releated Hygiene). Tillgång till vatten och sanitet är en grundförutsättning inte bara för att rädda liv i katastrofsituationer, utan även för att förhindra katastrofeskalering och möjliggörandet av utvecklingsbistånd.

Samhällsutmaningar
• Fler antal konflikter och långvariga humanitära katastrofer (UN)
• Ökad riskexponering genom urbanisering (UNISDR)
• Klimatförändring ökar riskexponeringen för människor, växter och djur (IPCC)

Akcakale Refugee Camp i Turkiet, september 2015.

Media/Kommunikation

Verksamhetens värdegrund

Verksamheten ska:
• Drivas transparent, inkluderande och med ett oberoende, neutralt och balanserat arbetssätt,  utan att hamna i beroendeställning av någon av parterna
Framtagen och implementerad uppförandekod ska följas
Följa FNs deklaration om mänskliga rättigheter
Vara politiskt och religiöst obunden

Verksamhetens logotyp
Sustaids logotyp speglar verksamhetens uppdrag att genom samverkan få fram hållbara innovationer i internationell kris och katastrof och utvecklingsbistånd. Det innebär en mångfasetterad verksamhet som bygger på en qudrupel helix-modell med fyra parter i samhället:

• Organisationer inom bistånd och fredsbevarande
• Näringsliv och export
• Akademi och forskning
• Myndighetsuppdrag

Det innebär att alla fyra verksamheter samarbetar tvärsektoriellt. (Denna balans åskådliggörs genom fyra färgfält och en ”rörlig och överlappande” form på logotypen). Logotypen ska även förknippas med hållbarhetsmålens alla TRE delar på ett balanserat sätt, det vill säga både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Press- och mediematerial

Ladda ner en pdf med information om verksamheten här: Sustaid_info

 

Kansliet

Det kontinuerliga arbetet med Sustaid sköts av kansliet som i dagsläget består av en verksamhetsledare, en business developer, en kommunikatör och en jurist.

 

• Verksamhetsledare: Tove Engström
  Mail: tove@sustaid.se
  Telefon: 073-836 33 31

• Business developer: Gösta Melkersson
  Mail: gosta@sustaid.se
  Telefon: 073-023 86 90

• Kommunikatör: Sofia Wixner
  Mail: info@sustaid.se
  Telefon: 070-667 35 84

• Jurist: Niclas Tordhag
  Mail: niclas.tordhag@telia.com

I styrgruppen ingår deltagare från följande organisationer: KTH, WIN, BIAB International, Business Sweden, FOI, Läkarmissionen och Svenska Röda Korset. MSB deltar som observatör.