Här kommer vi snart presentera de företag och innovationer som medverkar i programmet 2021/2022

Medverkande är de företag eller organisationer som erbjuds delta i de olika Samverkanstjänsterna, men som inte har något eget driftansvar eller ingår i någon arbetsgrupp. De erbjuds delta i de olika samverkanstjänsterna mot en avgift. Andra medverkande kan till exempel vara myndigheter, ytterligare universitet, andra biståndsorganisationer eller andra organisationer.

 

Tidigare medverkande

Följande företag har deltagit i programmet under 2018-2021.

A2T

A2T utvecklar och tillhandahåller produkter för och kunskap om en ny generation avloppsvattenhantering med direkt påverkan på majoriteten av FN: s hållbarhetsmål.

a2t.se

Awakeboards

Tillverkar och säljer elektriska surfbrädor som kan köra i 56 kilometer i timmen för snabba transporter på vatten.

awakeboards.com

 

BIAB international

37 år av internationell handel. BIAB levererar produkter till hela världen. Stöttar FN och bistånds-organisationer med lösningar.

biabint.se

 

BioCool

Tar fram, utvecklar, producerar och säljer bakteriedödande medel samt andra medicintekniska hjälpmedel.

biocool.se

Clena Sustainable Future

Brinner för biologisk mångfald på land och i havet, ren och frisk luft, rent vatten och för att begränsa klimatpåverkan.

csfuture.se

 

Globe Water

Har tagit fram och marknadsför ett effektivt och ekonomiskt system för vattenrening och markrensning.

Graytec

Graytec har utvecklat en infrastruktur för lokal återvinning av avloppsvatten i stadsmiljö. Ett stängt kretslopp som renar.

graytec.se

IngesonWater

IngesonWater (tidigare Waterinabox) arbetar med hållbara vattenlösningar.

ingesonwater.se

 

Health Solutions

Levererar service och data till vård- och omsorgsföretag och apotek.

healthsolutions.se

 

Heath & rescue Sweden

Har tagit fram och tillverkar en uppvärmd madrass för räddningsuppdrag.

Mr Ronin

Erbjuder ett nytt sätt att tänka, planera och genomföra arbete på hög höjd, ovan och under jord, fritt hängandes och på olika strukturer samt i slutna utrymmen.

Pond Fish and Greens

Pond utvecklar conainerbaserad akvaponik. Fisk och grönsaker i kombination. Skalbara system med minimal miljöpåverkan.

pondfishandgreens.com

 

Protection Mask

Innovativ skyddsmask som tack vare sin medicinska gel effektivt kapslar in virus och bakterier. Tillverkning sker i Sverige.

protectionmask.com

Sanso

Har utvecklat en innovation som kan blanda mjöl och vatten till en deg på mindre än en sekund.

sanso.se

 

Solarbora

Erbjuder hållbar och kostnads-effektiv el genom solkraft för höjd livskvalitet och lokal utveckling.

solarbora.com

Solvatten

Solvatten är en 10-liters portabel vattenrenare som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus.

solvatten.org

Sproud

Tillverkar dryck baserad på ärtprotein som kan användas istället för mjölk. Alla produkter är veganska, klimatvänliga och 100% allergenfria.

besproud.com

Solserv

Erbjuder kreativ förpacknings- och komposteringsmöjligheter och bidrar till en säkrare mathållning.

solserv.se

Sudec

Hjälper organisationer att styra samt hållbart utveckla sina verksamheter genom komplexa försörjnings/värdekedjor.

sudecnet.com

 

Swedish Hydro Solutions

Erbjuder kunskap, unika produkter och utrustning för effektiv rening av stora volymer vatten.

swehydro.se

 

Xinix

Har utvecklat en desinfektions-metod som ska bidra till att lösa det ökande globala behovet av bakteriefritt dricksvatten.

xinix.se

 

Wawken

Wawkens Finthrusters låter dig uppleva livet under vattnet på ett nytt sätt. Med händerna fria och kraften från fötterna.

wawken.com

Westbo of Sweden

Tillverkar klassiska eldstäder och ugnar av gjutjärn i platta-paketlösningar sedan över 25 år.

westbo.net