Medverkande 2023-2024

Medverkande är de företag eller organisationer som erbjuds delta i Sustaid:s program, men som inte har något eget driftansvar eller ingår i någon arbetsgrupp. De erbjuds delta i Sustaid:s program mot en avgift. Andra medverkande kan till exempel vara myndigheter, universitet eller andra organisationer.

SustaidVäst

Currentium

Moderna powerbanks för kriser (och livet) med utbytbara celler för miljö och plånbok.

currentium.com

FluxSense

FluxSense utvecklar världsunika optiska mätinstrument som i realtid kan hitta gasläckor, övervaka luftkvalitet, identifiera giftiga gasmoln eller kvantifiera utsläpp av växthusgaser.

fluxsense.com

Globe Patient

Ett digitalt journalsystem där hälsoinformation kan uppdateras och visualiseras på olika språk, även utanför molnet. Särskilt användbart i akuta situationer för att snabbt få en överblick och kunna prioritera vårdbehoven hos stora volymer av patienter.

globepatient.com

MedicSoution Nordic AB

Designar och bygger nyckelfärdigt och modulärt. Med fokus på sjukvårdsfunktioner som operationssalar, vårdcentraler, röntgen, laboratorier och intensivvårdsavdelningar. Modulstrukturen är en flexibel lösning över tid, inklusive funktion, format och placering.

medicsolution.com

Mossagården

Mossagårdens idé är att skapa en läkande och lärande arena i syfte att återkoppla människor till naturen och matens ursprung inkluderat alstrande av hampainnovationer och med fokus på cirkulära livsmedelssystem såsom prenumeration av ekomat.

mossagarden.se

Spacerpad

Ett mensskydd i form av en binda, som håller vätska genom luftig konstruktion och kapillärkraft, istället för fiberabsorption. Detta gör den lätt att rengöra och snabbtorkande vilket gör återanvändning smidig och hygienisk, även i tillstånd av kris och katastrof.

spacerpad.com

Här kan du läsa mer om de alumni företag och innovationer som medverkat i tidigare program

Under tidigare programår lades grunden till den struktur och de arbetsformer vi nu utvecklar vidare. Samverkan i quadrupel helix-modellen både fördjupades och förfinades. Nya partnerskap uppstod. Nya samarbeten mellan företagen som deltog för att skapa större systemlösningar skapades. Flera lösningar testades i fält och nya bolag bildades som en följd av deltagandet i Sustaid.

Vi är nu rustade att utvecklas och växa vidare tillsammans med våra partners, nya deltagande företag och organisationer, science parks och företagsnätverk, investerare och stiftelser – samt med alla de alumni-företag som deltog i tidigare programåret och som nu utgör grunden för Sustaid att växa vidare – i tvärsektoriell win-win-samverkan – för de som behöver det bäst. I Sverige, Europa och världen.

Vi ser fram emot detta och vi hoppas ni också gör det.

Medverkande 2021-2022

Anolytech

Tillverkar maskiner för produktion av desinficering som används för att säkerställa bakteriefritt dricksvatten, hand- och yt-desinficering, desinficering via dimning och för att producera på plats. En hållbar cirkulär process och ett miljövänligt alternativ som säkerställer egen försörjning.

anolytech.com

Aqua-Q

Ett svenskt Cleantech SME som har utvecklat två banbrytande  fristående tekniska innovationer inom vattensektorn som kan kombineras till Aqua-renovate, som kan ge rent och säkert dricksvatten med olika kapacitet på plats i katastrofområden för att undvika spridning av sjukdomar.

aqua-q.se

Daily Rescue

Funktionella produkter för att motverka nedkylning och hypotermi vid katastrofer.

dailyrescue.se/

Forankra

Forankra erbjuder produkter och kundanpassade lösningar inom lastsäkring, lyft och lastoptimering genom hela transportkedjan – från spännband och surrningar till tekniskt avancerade last- och lossningssystem för alla typer av väg- flyg- och sjötransporter. Säkrar allt gods i rörelse.

forankra.se

HeroSights

HeroSights vision är att skapa bättre beslut och säkrare handling där den mänskliga faktorn är avgörande för liv, omvärld och värde. Detta nås genom att ersätta kostsam och komplex utbildning med skalbar och interaktiv träning som är enkel att genomföra.

herosight.se

Hiveonline

Bygger hållbar digital finansiering. Plattformen använder blockchain och andra innovativa tekniska lösningar för att ge tillgång till kredit och jordbruksmarknader för spargrupper och kooperativ. Jobbar med digitalisering i fält, digitalisering av arbetet på fälten och finansiering.

hivenetwork.online

Hybrida volontärer

En digital förmedlingstjänst av volontärer som med kort varsel vill ställa upp vid olika typer av kriser och kritiska samhällssituationer. Volontärer matchas utefter önskad kompetens till de verksamheter som behöver mänskliga resurser i krisarbete.

satilaimpact.se

I-CONIC

Utvecklar innovativ mjukvara som förbättrar tillgängligheten till information i krissituationer. Användningen av drönare är vanlig, men det tar timmar att skapa användbar information från videon. I-CONIC:s lågkostnadslösning ger användbar information i realtid.

i-conicvision.com

Infobric

Infobric utvecklar mjukvara med syfte att öka säkerheten och resurseffektiviteten i byggsektorn. Tjänsterna används bland annat för att styra behörigheter till och på byggarbetsplatsen, registrera närvaro och kontrollera kompetenser. Erbjuder dessutom en rad digitala tjänster.

infobric.se

IRO Rescue

IRO bygger upp ett system för de som har rätt förutsättningar och som vill hjälpa till vid olyckor och andra händelser där personer är i en utsatt position. Fungerar som ett avancerat stöd för samordning av frivilliga, frivilligorganisationer, myndigheter och insatspersonal vid samhällsinsatser.

rescueorg.com

Itzinya

Hållbar ekonomi genereras genom eget arbete som efter kris och katastrof ofta måste återskapas av de drabbade själva. Itzinyas lösning är som en Startup in a BOX!

itzinya.org

Legafy

Legafy utgör i förhållande till bistånd & krishanteringen en källa till juridisk expertis och kompetens. Genom företagets tjänster tillerkänns samtliga bolag i nätverket möjligheten att stärka värdet i de anbudsunderlag som framställs till upphandlande enheter inom biståndsnäringen.

legafylaw.com

Medster

Skapar e-learning för bl.a. sjuksköterske- och barnmorske-utbildningar i låginkomstländer. Effektiviserar biståndsarbete genom att interaktiva fall, föreläsningar och asynkron gruppdiskussion kan nå skolor i områden som är svåra och dyra för biståndspersonal att ta sig till.

medster.se

Microbe Factory

Producerar komplexa mikrobiella preparat som bygger livsviktiga ekosystemtjänster och skapar klimatsmarta lantbruks- och miljöstrategier.

microbefactory.se

 

 

Quicksave

Utvecklar professionell och unik räddningsutrustning för
att förenkla och rädda liv. Uppblåsbara, användarvänliga
livräddningsredskap, livbojar, kastlinor m.m som passar utmärkt till alla som har ett aktivt friluftsliv eller som arbetar i en tung och
farlig arbetsmiljö, i eller vid vatten.

qsaverescue.com

PBS Generation

PBS Generation har en produkt,(H)unit som är en Game Changer inom desinfektion och vattenrening. Med endast luft och en skvätt vatten som källa, samt lokalproducerad el, kan PBS desinficera och rena, material och vatten under hela sin produkts livslängd, med minimalt underhåll.

pbsgeneration.com

PLS Energy Systems

Erbjuder förvaring för solenergi som går att koppla till det elektriska systemet i ditt hem och använda när som helst.

plsenergy.se

 

 

Separett

Separett utvecklar och tillverkar vattenfria toalettlösningar som bidrar till en högre livskvalitet, sparar dricksvatten och ökar hygienfaktorn.

separett.com

SGS Station

Utvecklar ekologiska och interaktiva stationer, mötesplatser. Varje modul är en klimatsmart anläggning utrustad med el, wifi, laddstationer, USB-uttag, direktuppspelning av data, sensorer, solpaneler och sittplatser.

smartgreenstation.se

Shore Safety

Arbetar för att minska drunkning i världen, genom utrustning tillgänglig för allmänheten. Shore Safety Livflotte är ett mångsidigt säkert redskap vid översvämning, räddning i hav eller vattendrag. Rådgivning, utbildning och utveckling sedan 1972.

shoresafety.se

Solartransition

Solartransitions mission är att verka för en hållbar utveckling. Med robusta och enkla energilösningar med fokus på förnybar energi vill vi bidra till en minskad klimatpåverkan och en cirkulär ekonomi. Vi vill hjälpa dig att göra den gröna omställningen och leva ett hållbart fossilfritt liv.

solartransition.se

Svensk Vattenbarriär

Svensk Vattenbarriär har en patenterad produkt, Damlite, som är ett lättanvänt och hållbart översvämningsskydd som går att använda på alla underlag. Produkten kan byggas från två håll och det går att höja vallen efter montering.

svenskvattenbarriar.se/

TEROC

Där elnät saknas eller är otillförlitligt har vi lösningarna. TEROC verkar främst som tekniska konsulter, men har också utvecklat innovationer i egen regi, bl.a. för självständig elförsörjning. Ofta handlar det om hybridsystem, där flera energikällor kan kombineras.

teroc.se

Xer

Xer tillverkar kraftiga flerrotordrönare som kan bära upp till 20 kilo och flyga upp till fyra timmar i ogynnsamma väderförhållanden. Drönarna kan frakta känslig utrustning, är optimala i områden med dålig infrastruktur och erbjuder fjärrövervakning och detektering.

xer-tech.com/ 

Tidigare medverkande

Följande företag har deltagit i programmet under 2018-2021.

A2T

A2T utvecklar och tillhandahåller produkter för och kunskap om en ny generation avloppsvattenhantering med direkt påverkan på majoriteten av FN: s hållbarhetsmål.

a2t.se

Awakeboards

Tillverkar och säljer elektriska surfbrädor som kan köra i 56 kilometer i timmen för snabba transporter på vatten.

awakeboards.com

 

BIAB international

37 år av internationell handel. BIAB levererar produkter till hela världen. Stöttar FN och bistånds-organisationer med lösningar.

biabint.se

 

BioCool

Tar fram, utvecklar, producerar och säljer bakteriedödande medel samt andra medicintekniska hjälpmedel.

biocool.se

Clena Sustainable Future

Brinner för biologisk mångfald på land och i havet, ren och frisk luft, rent vatten och för att begränsa klimatpåverkan.

csfuture.se

 

Globe Water

Har tagit fram och marknadsför ett effektivt och ekonomiskt system för vattenrening och markrensning.

Graytec

Graytec har utvecklat en infrastruktur för lokal återvinning av avloppsvatten i stadsmiljö. Ett stängt kretslopp som renar.

graytec.se

IngesonWater

IngesonWater (tidigare Waterinabox) arbetar med hållbara vattenlösningar.

ingesonwater.se

 

Health Solutions

Levererar service och data till vård- och omsorgsföretag och apotek.

healthsolutions.se

 

Heath & rescue Sweden

Har tagit fram och tillverkar en uppvärmd madrass för räddningsuppdrag.

Mr Ronin

Erbjuder ett nytt sätt att tänka, planera och genomföra arbete på hög höjd, ovan och under jord, fritt hängandes och på olika strukturer samt i slutna utrymmen.

mrronin.com

 

Pond Fish and Greens

Pond utvecklar conainerbaserad akvaponik. Fisk och grönsaker i kombination. Skalbara system med minimal miljöpåverkan.

pondfishandgreens.com

 

Protection Mask

Innovativ skyddsmask som tack vare sin medicinska gel effektivt kapslar in virus och bakterier. Tillverkning sker i Sverige.

protectionmask.com

Sanso

Har utvecklat en innovation som kan blanda mjöl och vatten till en deg på mindre än en sekund.

sanso.se

 

Solarbora

Erbjuder hållbar och kostnads-effektiv el genom solkraft för höjd livskvalitet och lokal utveckling.

solarbora.com

Solvatten

Solvatten är en 10-liters portabel vattenrenare som renar och hettar upp vatten med hjälp av solljus.

solvatten.org

Sproud

Tillverkar dryck baserad på ärtprotein som kan användas istället för mjölk. Alla produkter är veganska, klimatvänliga och 100% allergenfria.

besproud.com

Solserv

Erbjuder kreativ förpacknings- och komposteringsmöjligheter och bidrar till en säkrare mathållning.

solserv.se

Sudec

Hjälper organisationer att styra samt hållbart utveckla sina verksamheter genom komplexa försörjnings/värdekedjor.

sudecnet.com

 

Swedish Hydro Solutions

Erbjuder kunskap, unika produkter och utrustning för effektiv rening av stora volymer vatten.

swehydro.se

 

Xinix

Har utvecklat en desinfektions-metod som ska bidra till att lösa det ökande globala behovet av bakteriefritt dricksvatten.

xinix.se

 

Wawken

Wawkens Finthrusters låter dig uppleva livet under vattnet på ett nytt sätt. Med händerna fria och kraften från fötterna.

wawken.com

Westbo of Sweden

Tillverkar klassiska eldstäder och ugnar av gjutjärn i platta-paketlösningar sedan över 25 år.

westbo.net