Välkommen till samverkansforumet för hållbara innovationer
i internationell kris och katastrof samt utvecklingsbistånd

NYHETER

Här finner du de senaste nyheterna från Sustaids verksamhet där vi fokuserar på innovation i internationell kris och katastrof samt utvecklingsbistånd.

Nytt programår, nya samarbetspartners

Sustaid är glada att välkomna tre nya samarbetspartners inför det nya programåret som drar igång i september. • KTH – Kungliga tekniska högskolan. • Connecting Group, som utvecklar och skapar stiftelser. • Mötesplattformen WIN.   Tre nya personer kommer därmed in i...

Sustaid i dialog med ny spännande partner!

Mer goda nyheter - Sustaid har inlett en dialog med en av Sveriges främsta företrädare för Sveriges Stiftelser, Joacim Sager, för möjligheten att samverka med stiftelsesfären i Sverige och internationellt, Joacims organisation har utvecklat ”Matchmore” som är en...

Sustaid är en del av UNOPS

Fantastiska nyheter - Sustaid är nu en del av FN-organisationen UNOPS, och nu säkrat att Sustaid kan fortsätta att utvecklas framöver. Genom en större internationell arena med olika internationella nätverk kommer Sustaids verksamhet att stärkas. Syftet är fortfarande,...

VISION

Bekämpa fattigdom, rädda liv och minska lidande 
för de allra fattigaste och mest sårbara.

Samt stödja utsatta människors vilja och förmåga 
att förändra sina livsvillkor.