Välkommen till samverkansforumet för hållbara innovationer
i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar

NYHETER

Här finner du de senaste nyheterna från Sustaids verksamhet där vi fokuserar på hållbara innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar.

Anmäl dig till vårt seminarium!

INBJUDAN: SUSTAID I SAMARBETE MED HANDELSKAMMAREN I GÖTEBORG DEN 20 APRIL– Internationella affärer med global nytta vid kris, katastrof och klimatförändringar Många människor lever under mycket svåra omständigheter. Har ditt företag hållbara produkter och tjänster som...

Intresseanmälan! Vill du vara med?

INTRESSEANMÄLAN TILL KOMMANDE SUSTAIDPROGRAM Du kan redan nu anmäla dig till vårens Sustaidprogram. Ladda ner anmälningsblanketten här eller maila direkt till tove@sustaid.se. Vi återkommer snart med mer information.  

Workshop i Göteborg

EN HELDAG OM HÅLLBARA LÖSNINGAR OCH INNOVATIONER I FÄLT 27 oktober 2022, Johanneberg Science Park, Göteborg Kriser och katastrofer världen över ser tyvärr inte ut att minska vilket skapar ett behov för hållbara lösningar och innovationer i fält. Välkommen den 27/10...

Du hittar äldre nyheter här.

VISION

Bekämpa fattigdom, rädda liv och minska lidande 
för de allra fattigaste och mest sårbara.

Samt stödja utsatta människors vilja och förmåga 
att förändra sina livsvillkor.