Välkommen till samverkansforumet för hållbara innovationer
i internationell kris och katastrof samt utvecklingsbistånd

NYHETER

Här finner du de senaste nyheterna från Sustaids verksamhet där vi fokuserar på innovation i internationell kris och katastrof samt utvecklingsbistånd.

Äntligen igång!

Torsdagen den 28 oktober drog Sustaids tredje programår igång när närmare 40 innovatörer träffades i Sidas lokaler i Stockholm för en heldag tillsammans med våra samverkanspartner från NGO, akademi, näringsliv och myndigheter. Det blev en fullpackad dag med...

Sustaid på road show

Sustaids regionala road show är nu avslutad för i år. Sammanfattningsvis träffade vi över 150 deltagare. Cirka 100 innovatörer och därutöver ytterligare 65 intressenter från, bland andra, universitet, stiftelser, nätverk, NGO:er och business ”stöd- sektorn” – alla med...

Nytt programår, nya samarbetspartners

Sustaid är glada att välkomna tre nya samarbetspartners inför det nya programåret som drar igång i september. • KTH – Kungliga tekniska högskolan. • Connecting Group, som utvecklar och skapar stiftelser. • Mötesplattformen WIN.   Tre nya personer kommer därmed in i...

VISION

Bekämpa fattigdom, rädda liv och minska lidande 
för de allra fattigaste och mest sårbara.

Samt stödja utsatta människors vilja och förmåga 
att förändra sina livsvillkor.