Forum för samverkan och kunskapsinsikt

Verksamheten erbjuder medverkande att delta i ett tvärsektoriellt forum, där alla ingående parter tillsammans delar med sig av sin kunskap och erfarenhet utifrån sina organisationers mål och ansvar. Därigenom både bidrar medverkarna till och påverkar processen i programmet på olika nivåer inom och mellan respektive organisationer i en ”leveranskedja”.

Vi genomför detta genom följande erbjudanden:

Samverkanstjänster

1. Regionala informationsmöten
2. Nätverksträffar, Informella möten, dialoger
3. Arbetsgrupper inom olika områden
4. Workshops: inklusive seminarier, utbildningar, föreläsningar
5. Övningar och pilot-tester
6. Delegationer och mässor samt Internationella möten
7. Studiebesök
8. Nyhetsbrev
9. Sociala medier, till exempel Facebook och LinkedIn

Workshop med UD på Sidas kursgård i Härnösand.

Vi arbetar tvärsektoriellt i samhället genom en Qudadruple helix modell med många olika samverkanspartners.

Tematiska områden

Följande områden ingår i samverkanstjänsterna: • Erfarenhetsdelning från etablerade företag med erfarenhet av leverans till kris och katastrof ”marknaden” • Svenskt bistånd med fokus på kris och katastrof • Biståndskartan • Risk och Säkerhet • Internationell kris och katastrof • Lagerhantering och lagerhållning (eventuellt studiebesök) • Innovationer och lösningar i fält • Korruptionsfrågor • Mänskliga rättigheter • Fair Trade • Sociokulturella frågor • Miljö- klimatpåverkan • Livscykelperspektiv • Resilience • Affärsstöd kring FN/NGO-sfären • Finansieringsformer • Match-making företag–finansiärer–NGO • Svenska inkubatorer och Science Park • Test och demo • Upphandling (FN, Röda Korset med flera) • FN och innovation • Agenda 2030 • Övning: Scenario Simulering för företag för bättre förståelse och ökad leveranssäkerhet i fält • Internationella mässor och studiebesök.

Scenario simulering

En övning kallad Scenario simulering som genomförs i två faser där de medverkande får en inblick i de komplexa situationer som katastrofer, krig och konflikter innebär. Därmed skapas en förståelse för allvaret och kontexten samt det verkliga behovet och de möjligheter som finns hos behovsägaren i fält som de ska leverera till. Detta med syfte att mer framgångsrikt implementera effektiva och hållbara lösningar i framtida kriser och katastrofer.

Under förra programåret testades scenario simulering även som viritual reality (VR).

Målgrupp

Du som är innovatör eller har ett företag med innovativa och långsiktigt hållbara lösningar inom vatten, sanitet och relaterad hygien, energi och ”off-grid” system, logistik och infrastruktur, förpackningar och emballage, återvinning och avfall-som-resurs, ICT samt innovativa och hållbara lösningar för livsmedel och ”Food-Tech” , eller – som vi tror i ert fall – redan arbetar på dessa marknader i Sverige eller utomlands och som vill accelerera er närvaro internationellt. Hör av dig till gosta@sustaid.se.

Kriterier för medverkande:
• Koppling till innovationer/lösningar för W.A.S.H. (Water, Sanitation and related Hygiene), IT, Infrastructure, (off-grid) Energy, Food, Nutrition & Food-tech, Logistics & Packaging, Waste-as-Resource, Safety, Save & Rescue för kris, beredskap och katastrofsituationer och uppbyggandet av långsiktigt hållbara resilienta samhällen.
• Din idé bör bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Det är också viktigt att verksamheten strävar mot att arbeta på ett jämställt sätt, även internationellt.
• Företaget ska utveckla idéer som är nya eller bättre än de idéer som redan finns. Idén kan vara en vara, tjänst eller en process med ett tidförsprång. Det innebär att om andra har en liknande idé ska du ligga före dina konkurrenter, och med vårt bidrag kommer du komma ut tidigare än dem på marknaden.
• Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt på den avsedda marknaden.
• Företaget ska ha minst en person anställd på deltid med en kommersiell kompetens.
• Bolaget ska vara finansierat under kommande verksamhetsperiod.

(I särskilda fall kan styrgruppen besluta att företag som inte når upp till dessa krav kan erbjudas deltagande i programmet.)

Match-making

Forumet erbjuder er som medverkar stöd i er match-making för att göra det enklare att hitta samarbetspartners som tillgodoser de behov ni har. För en humanitär organisation kan det handla om att hitta hållbara lösningar till vanliga problem ute i fält, allt från färdiga lösningar som finns på marknaden till att ett utvecklingsprojekt startas för att få fram bättre lösningar. För innovatörer och utvecklare kan det innebära att genom samverkansplattformen hitta samarbetspartners som är intresserade av de lösningar de har utvecklat eller som håller på att utvecklas.

 

Vill du vara med?

För att ingå kontakta Tove Engström, på tove@sustaid.se eller telefon 073-83 63 331, eller Gösta Melkersson, på gosta@sustaid.se eller telefon 0730-23 86 90, så bjuds du in till kommande program i god tid innan start.

 

Avgift

Avgiften för medverkande baseras på en kombination av antalet anställda samt omsättning, miniavgift är 7 500 kronor samt ett max-tak på 50 000 kronor.

 

Finansiering

Avsikten är att under denna programperiod ge guidning till olika typer av finansiering som stöd till innovationsutveckling.

 

Nyhetsbrev

Som partner och medverkande får du automatiskt ett nyhetsbrev med relevanta nyheter och kommande aktiviteter.

Jag vill ta emot nyhetsbrev från Sustaid

Kontakt

Mail: info@sustaid.se

Tel: Tove Engström 073-83 63 331 | Gösta Melkersson 0730-23 86 90