Sustaid är ett samverkans- och kunskapsforum för hållbara innovationer
i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar

NYHETER

Här finner du de senaste nyheterna från Sustaids verksamhet där vi fokuserar på hållbara innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar.

Sustaid kompletterar med regionala noder

Sustaid kompletterar med regionala noder

Sustaid startar från söder med regionala ansvarsområden så kallade noder inklusive regionala program, anpassade efter regional förhållanden kopplat till kris, katastrof och klimatförändringar. Syftet är att genom regionalt engagemang få fram hållbara innovationer och...

läs mer
Sustaid:s breda marknadsmodell

Sustaid:s breda marknadsmodell

Sustaid startade för snart tio år sedan utifrån behovet av innovationer i kris och katastrof i biståndet. Dessvärre har behovet av olika innovationer och smarta lösningar ökat inom fler delar av samhället efter eskalerande kriser, krig och naturkatastrofer i världen,...

läs mer

Sustaids mål är att genom samverkan stötta och hjälpa hållbara innovationer ut i fält, i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar.