Givande dialogmöten i Blekinge

Givande dialogmöten i Blekinge

SustaidSyd är i full gång och har under våren hållit fyra fullspäckade dialogmöten. Vi har träffat företagen, näringslivsstödet, civilsamhället, akademin och offentlig sektor i Blekinge. Det har hunnits med intressanta samtal, spännande föreläsningar och många utbyten...
Jubileum för Sustaid!

Jubileum för Sustaid!

Mycket har hänt under 10 år! Vi startade genom ActionAid som ett av VINNOVAs första systeminnovation, med fokus på FN:s mål 17, partnerskap. Allt för att hjälpas åt och accelerera vår gemensamma önskan att hitta hållbara innovation i kris och katastrof. Sustaid har...
Sustaid kompletterar med regionala noder

Sustaid kompletterar med regionala noder

Sustaid startar från söder med regionala ansvarsområden så kallade noder inklusive regionala program, anpassade efter regional förhållanden kopplat till kris, katastrof och klimatförändringar. Syftet är att genom regionalt engagemang få fram hållbara innovationer och...
Inbjudan – SustaidSyd

Inbjudan – SustaidSyd

VÄLKOMMEN till – Hur kan vi tillsammans bidra till hållbara lösningar och innovationer för ett robustare samhälle? Dag och tid: 27 februari, 13.00-16.00. Plats: Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Rum: Lövsalen. Till dig som utbildningsaktör/akademi och till dig...
Platser kvar!

Platser kvar!

Platser kvar! Företagare! Det finns några platser kvar i SustaidSyds dialogmöte i Karlshamn. Dialogmöten startades för att långsiktigt förankra stödet att få fram innovationer och lösningar. Det har gett mycket produktiva möten tillsammans med näringslivsstödet,...