Inbjudan – SustaidSyd

Inbjudan – SustaidSyd

VÄLKOMMEN till – Hur kan vi tillsammans bidra till hållbara lösningar och innovationer för ett robustare samhälle? Dag och tid: 27 februari, 13.00-16.00. Plats: Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Rum: Lövsalen. Till dig som utbildningsaktör/akademi och till dig...
Sustaid kompletterar med regionala noder

Sustaid kompletterar med regionala noder

Sustaid startar från söder med regionala ansvarsområden så kallade noder inklusive regionala program, anpassade efter regional förhållanden kopplat till kris, katastrof och klimatförändringar. Syftet är att genom regionalt engagemang få fram hållbara innovationer och...
Sustaid:s breda marknadsmodell

Sustaid:s breda marknadsmodell

Sustaid startade för snart tio år sedan utifrån behovet av innovationer i kris och katastrof i biståndet. Dessvärre har behovet av olika innovationer och smarta lösningar ökat inom fler delar av samhället efter eskalerande kriser, krig och naturkatastrofer i världen,...

Inbjudan till Sustaid:s Regionala program i Västsverige

Sustaid har glädjen att bjuda in till ett REGIONALT program i Västsverige, med start 16 oktober i Göteborg, därefter hos MSB i Revinge. Välkommen till Sustaid’s innehållsrika programstart i tre delar, vi har samlat mycket erfarna personer och kunniga experter...