Agenda 2030

De globala målen – Sustainable Development Goals (SDG) är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Målen med den här modellen:
1. Medverkande ska känna till SDG målen.
2. Användaren ska aktivt ha valt vilka av SDG målen man arbetar inom.
3. Målen används som verktyg i pitcnings-övning.
4. Målen kan användas kommunikation och marknadsföring till exempel på hemsidan.
5. Medverkande får exempel på hur målen kan användas till exempel i upphandling.

Hur ligger ni till med ert hållbarhetsarbete?

Bedöm ert arbete inom varje mål på en skala mellan 1 och 10 där 1 är sämst och 10 är bäst. På vilket sätt bidrar er verksamhet, produkt eller tjänst till SDG målen? Alla kan inte göra allt men alla kan göra något! Vissa av målen är mycket tydliga andra är mer strukturella och kanske mer riktar sig till olika samhällsinstanser som till exempel myndigheter eller kommuner.  Vilket område fokuserar ni på och var kommer er produkt/tjänst bäst till nytta och har bäst koppling till SDG målen?

Vi har använt beskrivningarna om målen från www.globalamalen.se/