Intensivprogrammet för företag och Näringslivsstödet för SustaidSyd startar nu! Nedan några exempel på ämnesområden som tas upp med hjälp av Sustaid:s experter och partners, utifrån kris, beredskap och klimatförändringar:

• Beredskap i Sverige – nationellt, regionalt, kommunalt • Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål som internationellt vedertaget verktyg för företagen vid offerter och dyligt • Erfarenhetsdelning från etablerade företag med erfarenhet av leverans till kris- och katastrofmarknader • Bistånd med fokus på kris och katastrof • Risk och säkerhet • Internationell kris och katastrof • Lagerhantering och lagerhållning • Innovationer och lösningar i fält, nationellt och internationellt • Korruptionsfrågor • Mänskliga rättigheter • Miljö- och klimatpåverkan • Informella handelshinder/sociokulturella frågor • Livscykelperspektiv • Resilience och robusta lösningar • Civilsamhället som partner • Finansieringsformer • Matchmaking företag – finansiärer – NGO • Näringslivsstöd • Tullfrågor och risker •Akademi och forskning som stöd • Upphandling (FN, Röda Korset med flera) • FN och innovation • Praktiska övningar till exempel: Scenario simulering för företag för bättre förståelse och ökad leveranssäkerhet i fält, FOI • Övernattning och studiebesök på MSB:s kursgård • Kommunikation ”does and dont´s ” med mera.

Läs mer och anmäl dig via pdf:en till höger. Du hittar den också här.