För att göra informationen kring företagen från Sustaid tydligare, har vi tagit fram åtta symboler som representerar de olika inriktningarna som våra deltagande företag oftast arbetar inom, inriktningar som har stor betydelse för arbetet i kris och katastrof.

  • Vatten

  • Sanitet

  • Energiförsörjning

  • Infrastruktur

  • Sjukvårdsprodukter

  • Räddningsprodukter

  • Livsmedelsförsörjning

  • Jordförbättring

För varje inriktning finns även en symbol som representerar tjänsteföretag.

Du kan läsa mer om alla företag som deltagit i Sustaid:s program här.