SustaidSyd är i full gång och har under våren hållit fyra fullspäckade dialogmöten. Vi har träffat företagen, näringslivsstödet, civilsamhället, akademin och offentlig sektor i Blekinge. Det har hunnits med intressanta samtal, spännande föreläsningar och många utbyten av idéer. Allt för att skapa synergier i samverkan för hållbara innovationer och lösningar i kris, beredskap och klimatförändringar, för ett robustare samhälle. Tack alla som har deltagit under våren! Vi ser fram emot en lika givande höst tillsammans!