Mycket har hänt under 10 år! Vi startade genom ActionAid som ett av VINNOVAs första systeminnovation, med fokus på FN:s mål 17, partnerskap. Allt för att hjälpas åt och accelerera vår gemensamma önskan att hitta hållbara innovation i kris och katastrof. Sustaid har ett brett partnerskap genom intressenter både från civilsamhället, näringslivet, akademin och myndigheter.

Vid starten var fokus endast biståndsmarknaden, med innovationer som stöd i katastrofer. Idag har vi även inkluderat beredskap, då det till stor del är samma produkter som används och därmed är marknaden för dessa innovationer betydlig bredare. Vi har även inkluderat klimatfrågan då den är en del av  kriser och katastrofer runt om i världen, med till exempel extrema översvämningar, stormar men även torka och vattenbrist.

Sustaid arbetar numera genom regionala noder och har nu även tagit steget ut i världen och arbetar genom Läkarmissionen för att skapa motsvarande partnerskap i delar av Afrika. Välkommen att träffa alla våra partner och vänner!