Sustaid startar från söder med regionala ansvarsområden så kallade noder inklusive regionala program, anpassade efter regional förhållanden kopplat till kris, katastrof och klimatförändringar. Syftet är att genom regionalt engagemang få fram hållbara innovationer och lösningar för behov både i Sverige samt för export och som även kan ge arbeten, både regionalt och internationellt

*Regionerna är under uppbyggnad och vi tar tacksamt emot förslag och kommentarer. Maila till tove@sustaid.se.