VÄLKOMMEN till – Hur kan vi tillsammans bidra till hållbara lösningar och innovationer för ett robustare samhälle?

Dag och tid: 27 februari, 13.00-16.00.
Plats: Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Rum: Lövsalen.

Till dig som utbildningsaktör/akademi och till dig inom offentlig sektor
Välkommen till dialog och workshop om hur utbildningsaktörer och offentlig sektor kan delta i utveckling av lösningar och innovationer för att lösa utmaningar i spåren av olika slags kriser, katastrofer och klimatförändringar. Under hösten och vintern har vi blivit smärtsamt påminda om att kriser, katastrofer och klimatförändringar har blivit en realitet även i vår del av världen. Blekinges geografiska läge, företag, offentlig sektor och idéburna organisationer som finns här, vår högskola, vår specialiseringsstrategi, samt våra snabba kontaktvägar m.m. är några av anledningarna till den regionala satsningen SustaidSyd.
Utgångspunkten är att vi genom samarbete ska stötta näringsliv och företag för att få fram innovationer och lösningar inom kris, katastrof och klimatförändringar.

Vi behöver sammanföra kunskap, erfarenhet och behov från utbildningsaktörer och offentlig sektor i Blekinge, för att bidra till smartare samverkansmöjligheter. Tidigare har vi genomfört ett dialogmöte sett ur näringslivsperspektivet samt ett med civilsamhälle /idéburen sektor och nu välkomnar vi er utbildningsaktörer/akademi samt er inom offentlig sektor till ett halvdagsmöte med workshop, dialog och reflektion.

Innehåll:

  • Tove Engström, projektledare för SustaidSyd, presenterar bakgrund, mål och hur SustAid nationellt arbetat tvärsektoriellt med samverkan och med olika specialister i samhället som resurs, för att skapa mer robusta samhällen genom innovationer och nya lösningar i kris, katastrof och klimatförändringar.
  • Inspirerande och konkret exempel från Anders Borgman, krissamordnare i Sölvesborg (Samordnare för både oljekatastrofen och under coronapandemin).
  • Dialog, workshop och reflektion om hur er verksamhet arbetar idag kring dessa frågor – behov, uppdrag och möjligheter.
  • Hur kan vi samarbeta i processen att utveckla lösningar och innovationer, som bidrar till stärkt regional krisberedskap, som även kan spridas både nationellt och internationellt?

Vi hoppas på en bred uppslutning, om du har förhinder eller har en kollega som du tycker passar perfekt för uppdraget så blir vi glada om du skickar vidare. Nu behöver vi hjälpas åt.
Anmäla dig (samt frågor och ev. matallergi) till projektledare Tove Engström tove.engstrom@coompanion.se senast anmälningsdag tisdag den 20 februari. Vi bjuder på eftermiddagsfika.
Obs! Glöm inte att hämta parkeringstillstånd i receptionen!

Varmt Välkommen!
Teamet i SustaidSyd

Om SustaidSyd: Genom innovationsstöd och främjande av samverkansmodeller kan antalet smarta och hållbara innovationer öka. SustaidSyd är ett utvecklingsprojekt i Blekinge med det specifika syftet att bygga ett regionalt samverkans- och kunskapsforum vilket ska accelerera innovationer och lösningar inom området kris, katastrof och klimatförändringar. I samarbete med Blekinges främjar- och innovationssystem, branschspecifika företag samt olika stödstruktur ska ett samverkans- och kunskapsforum inom områdena kris, katastrof och klimatförändringar etableras regionalt. Arbetet i projektet ska främja nya partnerskap och samarbeten, bredare systemlösningar och möjlighet att låta modeller och lösningar testas. Projektet finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Blekinge. Samarbetande parter i projektet är NetPort Science Park, BTH och Coompanion Blekinge, som också är projektägare.