Platser kvar!

Företagare! Det finns några platser kvar i SustaidSyds dialogmöte i Karlshamn. Dialogmöten startades för att långsiktigt förankra stödet att få fram innovationer och lösningar. Det har gett mycket produktiva möten tillsammans med näringslivsstödet, civilsamhället samt med akademi och offentlig sektor. Syftet är att de med sin kunskap och erfarenhet samt sina behov enklare kan samarbeta och stötta företagen då de genom dialogmötet har fått samma bild av vad kris och katastrof innebär. Den 16 april kommer alla fyra deltagare från quadrupel helixen träffa företagen/innovatörerna för att se hur man framöver kan samarbeta och få fram lösningar, för kris och katastrof samt klimatförändringar både regionalt, nationellt och internationellt. Allt för ett mer robust samhälle! Till hösten startar sen SustaidSyd:s programverksamhet för företag. Vill du vara en del av det sammanhanget?

Anmäl dig till: tove.engstrom@coompanion.se
Mer information om SustaidSyd: sustaid.se/regionalt/