Sustaid startade för snart tio år sedan utifrån behovet av innovationer i kris och katastrof i biståndet.

Dessvärre har behovet av olika innovationer och smarta lösningar ökat inom fler delar av samhället efter eskalerande kriser, krig och naturkatastrofer i världen, men även i och med klimatförändringarna. Detta gör att Sustaid har breddat marknadsmodellen, då flera olika ”marknader” är i behov av liknande produkter i samband med kris, katastrof och klimatförändringar. Fokus är främst produkter och tjänster inom följande branscher: vatten-, sanitets, och energilösningar, (ofta off-gridlösningar) infrastruktur och IT, Livsmedel inklusive förpackningar och avfallsfrågor samt risk och säkerhetsprodukter (inklusive sjukvårdsprodukter). Detta gäller både produkter, tjänster och större systemlösningar.

Syftet med denna breddade marknadsmodell är att man mellan dessa marknads-segment delar på dyra kostnader för produktutveckling, test och demo samt marknadslansering av produkter.

I modellen till höger beskrivs de ”marknader” som Sustaid identifierat är i behov av innovationer och lösningar för att skapa mer robusta samhällen inom de branscher som beskrivs ovan.