Efter en katastrof är det nästan alltid samma behov av lösningar som behövs. Sustaid fokuserar främst på dessa fem branschområden, se nedan. Målet är att få fram ännu bättre och mer hållbara innovationer inom dessa områden och på så sätt bidra till att rädda liv, skydda natur men även värdefull egendom som till exempel jordbruksområden. Under de första 72 timmarna är det specialprodukter som används. Sustaid inriktad sig efter situationer direkt efter denna fas, det vill säga dagarna och även månaderna efter katastrofen, för uppbyggnad av nödvändiga lösningar inom följande branschområden:

• Vatten och sanitet samt andra infrastrukturlösningar som till exempel drönare (både mjuk och hårdvara)  

• Energilösningar (ofta off-grid)

• Risk, räddning och säkerhet

• Livsmedel, förpackning och avfall, inklusive jordbrukslösningar

• Sjukvårdsprodukter