VATTEN-, SANITET OCH ENERGIFÖRSÖRJNING MED KOPPLING TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSFRÅGOR, MED MERA:

  • Upplägget utgår från att nå fler behovsägare även i Sverige som till exempel regioner och Länsstyrelser som har samma behov som andra delar av världen att få fram hållbara innovationer och nya lösningar för att minska sårbarheten och bygga mer robusta samhällen.

  • Målet är att bättre och snabbare fånga upp och samverka genom regionala kluster i samhället kring kris och katastrof. Detta inkluderar kluster-parter inom civilsamhället, näringsliv, akademi och myndigheter av olika slag, det vill säga på samma sätt som Sustaid arbetar nationellt och internationellt. Det regionala upplägget kopplas till Universitet, Kommuner, Länsstyrelsen samt Regioner för att fånga upp deras specialistkunskap inom till exempel vatten- sanitet och energiförsörjning med koppling till jord- och skogsbruk men även infrastruktur, stadsplanering och industriell verksamhet, kopplat till behov av nya lösningar i kris och katastrof och klimatförändringar.

  • Därmed fortsätter Sustaid med programverksamheten med Nätverksträffar, Workshop och Symposium. Dessutom finns nu möjlighet att ta fram ytterligare arbetsmodeller och metoder.

Anmäl dig via intresseanmälan till höger till kommande regionala program, med början i VästSverige, Västernorrland samt Blekinge.
Mer information och detaljer läggs upp här inom kort.