INBJUDAN: SUSTAID I SAMARBETE MED HANDELSKAMMAREN I GÖTEBORG DEN 20 APRIL
– Internationella affärer med global nytta vid kris, katastrof och klimatförändringar

Många människor lever under mycket svåra omständigheter. Har ditt företag hållbara produkter och tjänster som skulle kunna bidra till global nytta vid kriser och katastrofer?

Den 20 april är du välkommen att delta i ett seminarie som Exportcenter Väst genomför i samverkan med Sustaid, Business Sweden samt BIAB International AB.

Du lär dig mer om olika branschområden för hållbara lösningar i kris och katastrof i Sverige, Europa och övriga världen. Du kan också boka ett separat möte med Sustaid som kan berätta mer om sin företagssupport om hur företag tar ett första steg i denna riktning.

Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen till Göteborg.