MISSA INTE VÅRENS VIKTIGASTE SYMPOSIUM
30 maj 2022, 9.30-16.30, Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm
Nu har du chans att få ta del av ett unikt symposium. Arrangerat av Sustaid tillsammans med medverkande och samarbetspartners. Målet är ökad förståelse och intresse för att accelerera och leverera hållbara innovationer till kris- och katastrofmarknaden. Skapa förutsättningar för tvärsektoriella samarbeten och effektiva partnerskap i samhället för att effektivt och tidsbesparande uppnå hållbara och funktionella innovationer inom området.
Vi hör dagligen om plötsliga skyfall, översvämningar, orkaner, skogsbränder, jordskred, pandemier, krig och flyktingströmmar. Över hela världen, på alla kontinenter – och allt oftare även i Sverige.
Hur kan vi förebygga och göra en verklig insats samt bidra genom samarbete och innovationer – nu och i framtiden? Hur kan civilsamhället, näringslivet, myndigheter, akademi och FN tillsammans effektivt bidra till ett långsiktigt och robust samhälle i spåren av klimatförändringarna? Hur kan vi förbättra tillvaron för människor i nöd?
Sustaid bjuder in berörda parter till en workshop om möjligheten att samarbeta genom den mötesplats och kunskapsforum som Sustaid byggt upp de senaste åtta åren. Sustaids uppdrag är att genom tvärsektoriellt partnerskap underlätta för att få fram hållbara lösningar och innovationer i kris och katastrof i Sverige, Europa och världen.

Ämnen för dagen: 
• Vilka är behoven i fält, och hur kan vi möta dem? 
• Inom vilka produktområden finns störst behov?
• Vilka lösningar kommer att behövas för att möta framtidens ökande kriser och katastrofer? 
• Hur kan vi samverka för att minimera riskerna här och nu, skapa långsiktigt värde och förbättra situationen i världen utifrån ett helhetsperspektiv?

Vi samlas i ett aktivt forum för dialog, ökad medvetenhet, utbyte av kunskap, erfarenhet och kontakter. Dagen ska leda till aktiv handling för att skapa bättre förutsättningar till att driva utvecklingen av funktionella innovativa lösningar framåt, både produkter och tjänster. Med målet att bygga ett hållbart och mer motståndskraftigt samhälle.
Vi bjuder in beslutsfattare och engagerade berörda deltagare samt talare från civilsamhället, näringsliv/innovatörer, akademi samt offentlig sektor, till exempel MSB och Röda Korset. Bland talarna finns VINNOVA:s Generaldirektör Darja Isaksson, Patrik Stålgren som är Enhetschef för Strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder på Sida och Marcus McKay, Manager Sustainable Procurement, från UNOPS. Under dagen använder vi oss av unika metoder för ökat nätverkande, match-making och kontaktskapande.
 
Du kan ladda ner en pdf med mer information och hela programmet här.
 
Anmäl dig här. Gör det i dag för att garantera din plats på symposiet!
Obligatorisk anmälan. Sista anmälningsdag är den 23 maj.
 
Sustaid är uppbyggt i partnerskap mellan näringsliv/innovatörer, civilsamhället, akademi/forskning samt myndigheter, med målsättningen att genom konkret samarbete få fältanpassade och hållbara innovationer och lösningar ut till behövande i fält på ett mer resurseffektivt sätt.