Nu startar Sustaid en ny arbetsgrupp under ledning av Kristina von Oelreich, KTH:s hållbarhetschef. Syftet med upphandlingsgruppen är att stödja företagen så att de i samband med upphandlingar kan beskriva sin produkts/tjänst påverkan på miljö och hållbarhet utifrån ett livscykelperspektiv. Syftet är också att stödja de organisationer som ska genomföra upphandlingar att ställa relevanta miljö och hållbarhetskrav på företagens produkter/tjänster utifrån ett livscykelperspektiv.

Syftet med upphandlingsgruppen är att ge:

• Innovativa företag ökad kunskap och verktyg för att kunna beskriva deras produkters miljö och hållbarhetspåverkan utifrån ett livscykelperspektiv och utifrån FN:s globala mål. Det kan ske genom att ett pilotprojekt genomförs mellan företag och upphandlande organisationer, för att få bättre kunskap om var utmaningarna finns.
• Organisationer och andra aktörer som arbetar inom humanitärt och utvecklingsbistånd ska få bättre kunskap om hur de kan kommunicera   produkten/tjänstens miljö och hållbarhetspåverkan i samband med upphandlingar eller i samband med andra överenskommelser.

Arbetsgruppens målen är att stötta  Sustaid:s medverkande genom att:
1. Innovationsbolag och upphandlade organisationer har fått ökad kunskap om produkten eller tjänstens påverkan på miljö och hållbarhet.
2.  Innovationsbolagen  och upphandlade organisationer har genomfört en omvärlds- och intressentanalys i syfte att identifiera och beskriva t ex  den lagstiftning som finns att förhålla sig till, samt andra externa eller interna krav på att redovisa en produkt eller tjänst påverkan på miljö och hållbarhet.
3. Innovationsbolagen och upphandlande organisationer har på ett tidigt stadium identifierat och beskrivit produktens miljö och hållbarhetspåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (från ide, produktion, leverans, användning, omhändertagande som avfall etc) och dess bidrag till FN:s globala mål.

4. I-Innovationsbolagen och upphandlade organisationer har fått kunskap om de verktyg som finns för att kommunicera och skapa ett trovärdigt hållbarhetsarbete och därmed stärka sitt varumärke. Det kan vara att ta fram en miljövarudeklaration/-hållbarhetsredovisning eller att certifiera sin produkt/eller verksamhet utifrån vedertagna internationella standarder.