Sustaid tillbringade två intensiva dagar på Sidas kursgård i Härnösand i december på en gemensam workshop fylld av föreläsningar, mingel och nätverkande. Bland föreläsarna fanns Teresa Rovira som berättade om hur Sida arbetar med humanitärt stöd och Olivia Forslund (Sida) som pratade om produkters miljö- och klimatpåverkan. Aslam Khan på BIAB International gav sina insikter efter 41 år som leverantör till FN och berättade om möjligheterna för de deltagande företagen att samarbeta med handelshuset BIAB Innovation för att nå FN-marknaden. Deltagarna fick också göra en mycket uppskattad övning om upphandling och matchning utifrån Agenda 2030 med KTH:s hållbarhetschef Kristina von Oelreich. Under dagarna genomfördes även en mycket nyttig pitchövning som vi kommer att arbeta vidare med.

Ett annat populärt inslag var när Birgitta Liljedahl och Gino Papa från FOI höll i övningarna kring FOI:s Scenario Simulering. En table top-övning som handlar om vad företagen kan utsättas för i kris- och katastrofmiljöer. Här ställdes deltagarna inför de svåra nya utmaningar som kan uppstå i fält och diskussionen mellan företagen under och efter övningen var intensiv och gav helt nya insikter för att hjälpa innovatörerna att vara förberedda på vad som kan hända i verkligheten och att anpassa sina erbjudanden och lösningar därefter.

Mest av allt uppskattade deltagarna tiden för mingel och nätverkande med presentatörerna och företagen emellan. Det blev ännu tydligare att företagen kan samarbeta med varandra för att skapa större värde tillsammans till exempel i konsortier eller som underleverantörer och att Sustaids samverkansplattform är en utmärkt arena för samarbete mellan näringslivet, myndigheter, universitet och biståndsorgan för att accelerera innovationer ut i fält..