Torsdagen den 28 oktober drog Sustaids tredje programår igång när närmare 40 innovatörer träffades i Sidas lokaler i Stockholm för en heldag tillsammans med våra samverkanspartner från NGO, akademi, näringsliv och myndigheter. Det blev en fullpackad dag med föreläsningar och nätverkande.

Verksamhetsledare Tove Engström inledde dagen med att hälsa alla välkomna och sen fick de nya deltagarna presentera sig och sina företag. Det är en spännande blandning av företag som kommer att delta i programmet i år, med väldigt skilda typer av verksamheter, men ändå mycket gemensamt.

Årets deltagare har verksamheter inom branscher inom vatten, sanitet och relaterad hygien, energi och ”off-grid” system, ICT samt innovativa och hållbara lösningar för logistik och infrastruktur, livsmedel och ”food-tech” (förpackningar och emballage, återvinning och avfall-som-resurs) samt risk och säkerhet.

Det var stort fokus på Agenda 2030 under resten av förmiddagen med en föreläsning av Eva Vati om affärsnyttan med hållbarhetsmålen och en pitchövning med dem i fokus.
Deltagarna fick också veta mer om hur biståndet är upplagt i världen när Andreas Zetterlund, Läkarmissionen, och Mari Mörth, Röda Korset, gav dem en snabb bild av biståndskartan och berättade lite om sina respektive organisationer.
Birgitta Liljedahl från FOI berättade om Scenario Simuleringen som deltagarna kommer att få en chans att fördjupa sig i på nästa träff, en tvådagars workshop i december. Oscar Carlsson från Business Sweden pratade lite om export och Joacim och Tina Sager informerade om stiftelser och visade hur deras nya verktyg Match More fungerar.

Dagen avslutades med en intressant föreläsning av Sara Gabrielsson på länk från Lunds Universitet om hennes forskning inom gender, jämlikhet, religion, språkbarriärer och utbildningsnivå, med särskilt fokus på Vatten och Sanitet och hennes lärdomar från misslyckanden och succéer i Östafrika. Innovatörerna kommer framöver få jobba vidare med frågorna kring sociokulturella frågor och hur det kan tänkas påverka deras produkter.

Vi ser fram emot att fördjupa oss ännu mer i kris- och katastrofmarknaden och Agenda 2030 tillsammans under det kommande året.