Sustaid är glada att välkomna tre nya samarbetspartners inför det nya programåret som drar igång i september.
• KTH – Kungliga tekniska högskolan.
• Connecting Group, som utvecklar och skapar stiftelser.
• Mötesplattformen WIN.
 
Tre nya personer kommer därmed in i Sustaids styrgrupp.
Kristina von Oelreich är hållbarhetschef på KTH, hon pekar på vikten av att det finns ett tydligt forum och en mötesplats där KTH som teknisk högskola kan samverka med olika aktörer för att utveckla hållbara lösningar i internationell kris och katastrof. KTH kommer att gå in som regional partner.

– Jag ser fram emot att få lära känna de som sitter med i styrgruppen och få bidra med att utveckla Sustaids arbete. Det ska bli kul att medverka i den regionala träff som kommer att genomföras under hösten samt starta upp arbetet med stöd kring och utveckling av hållbara upphandlingar, säger Kristina von Oelreich.

Joacim Sager på Connecting Group kommer att bidra med kunskap om hur stiftelsevärlden fungerar och hur Sustaids organisation med dess samarbetspartners kan ta del av möjligheten till finansiering.
– Vi bidrar gärna till att att kunna utveckla och skapa stiftelser som är välanpassade till den egna organisationen, som ett komplement som möjliggör samverkan mellan non profit och kommersiella bolag i bästa Sustaidanda. Vi kommer också att tillhandahålla ett matchmaking verktyg, Matchmore, för organisationer att finna samverkan mellan stiftelser, bolag och projekt. Två gånger per år genomförs Matchmore event, där deltagare möter stiftelser, investerare och bolag med fokus på hållbara innovationer, säger Joacim Sager.

Maria Sätherström-Lantz är CEO på WIN som även gått in som regional partner och håller i ett av höstens möten.
– Sustaid kompletterar på ett bra sätt det arbete WIN gör för våra startups. Vi stöttar med affärsutveckling, matchmaking med potentiella kunder samt ger finansieringsstöd. De innovationsbolag vi hjälper löser samhällets utmaningar inom vatten, energi och/eller samhällssäkerhet. Genom Sustaid får innovatörerna dessutom tillgång till verktyg och metoder för att bättre kunna förutse och förbereda sig för utmaningar de kan möta i kris- och katastrofområden, säger Maria Sätherström-Lantz.

 
Läs mer om de nya samarbetspartnerna på deras respektive hemsidor: