Fantastiska nyheter – Sustaid är nu en del av FN-organisationen UNOPS, och nu säkrat att Sustaid kan fortsätta att utvecklas framöver.
Genom en större internationell arena med olika internationella nätverk kommer Sustaids verksamhet att stärkas.
Syftet är fortfarande, att genom SAMVERKAN få fram hållbara innovationer i internationell kris, katastrof och utvecklingsbistånd.
Låt oss alla tillsammans hitta de hållbara innovationer som fungerar i fält och hjälpa de mest behövande. Följ oss gärna i vår utveckling framöver!