Sustaid hade två produktiva och intressanta dagar på World Trade Center i Stockholm när workshop 2, som fick ställas in i våras, äntligen blev av.

På grund av corona-läget blev det en annorlunda träff med social distansering och flera föreläsare på länk i stället för på plats.

Allan Atkisson, ansvarig för innovation och partnerskap på Sida, hälsade alla välkomna via länk och önskade lycka till med Sustaids arbete som han påpekade är viktigt. ”Agenda 2030 och utveckling är lagsport.” sa Allan Atkinsson som också tipsade om Sidas forum den 16 oktober för inspiration. Sustaid kommer att vara en av fem talare på forumets pitch sektion.

Efter en inledning av verksamhetsledaren Tove Engström fick alla deltagande företag dela med sig av sina nyheter. Alla har påverkats av Corona-läget i världen på något sätt, många med uppskjutna projekt och inställda resor. Flera företag hade ändå goda nyheter om nya samarbeten och nya möjligheter.

Den första föreläsaren var Hewan Temesghen, Fairtrades generalsekreterare, som berättade om hur vår konsumtion påverkar vår omvärld och hur våra val gör skillnad för människorna som dagligen arbetar med produktionen av det vi köper.

Via länk berättade Anna Calo och Tord Söderberg från A2T om sina erfarenheter i Bolivia där de levererat och installerat ett reningsverk i Cliza, Cochabamba som ska den ta hand om slammet som är en biprodukt av biogasbehandlingen och förvandla det till gödsel som kan användas i de lokala persikoodlingarna.

Dag 1 avslutades med en pitchövning för företagen och en föreläsning med Michael Schragger som är director of the Sustainable Fashion Academy.

Michael pratade om hur textilbranschen och modebranschen påverkar världen ur ett hållbarhetsperspektiv och vilka insatser som görs för förbättring.

”Vi behöver tänka om i hur vi designar, producerar, använder och kasserar våra kläder.” sa Michael Schragger.

Dag 2 började med att alla fick en chans att prova pilottestet av scenario simuleringen. Spelet är tänkt som ett virtual reality-spel men har fått göras om för laptop eftersom det inte finns något smittsäkert sätt att dela VR-glasögon.

Testet följdes upp med en intressant diskussion om deltagarnas erfarenhet av arbete i fält och förslag om hur spelet skulle kunna utvecklas.

Birgitta Liljedahl och Gino Papa från FOI höll sedan en fördjupande föreläsning om risk och säkerhet i fält. De pratade även om kulturkrockar och vikten av att förebygga och vara förberedd innan man reser.

På eftermiddagen pratade Sara Gabrielsson från Lunds universitet om WASH åt alla. Även hon pekade på kulturella skillnader och vikten av att vara medveten om de strukturer som påverkar.

”Cirkulärt tänkande är key. Det är framtiden.” sa Sara Gabrielsson.

Mats Söderström från Business Sweden pratade sen om exportregler, frihandelsavtal och vikten av att göra grundarbetet i förväg och att inte stressa. Han berättade även om riskerna med att inte göra rätt från början.
• Att varan fastnar i tullen
• Avgifter och böter
• Säljförbud.

Dagen avslutades med en föreläsning om Power Africa och Agenda 2030 med Gunnar Olvik från Sida.

 

 

Workshopen hölls i World Trade Centers lokaler i Stockholm.

Hewan Temesghen, Fairtrade.

Scenario simuleringen fick ske på dator den här gången.

Birgitta Liljedahl och Gino Papa från FOI.