Trots det rådande läget i världen händer det mycket spännande hos Sustaids medlemmar. Här är några exempel – hämtade från det senaste nyhetsbrevet.

• Clena rör sig framåt i samverkan. De jobbar just nu på flera håll i världen. I Sydsudan har de till exempel stöttat Philip Dot med att starta upp och registrera SSEA (South Sudan Environmental Advocates). Läs mer om läget här.

• Solserv har flyttat till en större lokal med ett nytt showroom där allt allt från mindre enkla förpackningsmaskiner till stora helautomatiska lösningar med diverse utrustning visas.

• Solvattens Petra Wadström är nominerad till Svenska hjältar, Aftonbladets tävling. Petra Wadströms uppfinning Solvatten använder solens energi för att göra smutsigt vatten rent och varmt. Grattis Petra!

• Solarbora har uppdaterat sin grafiska profil och startat upp försäljning på den nordiska marknaden. Läs mer på Solarboras hemsida.

• Uminova Innovation har beviljats 11,8 miljoner kr till 2022 från Vinnova, vilket är den högsta möjliga finansieringsgraden en inkubator kan få och en viktig kvalitetsstämpel.

Vill du också ha nyhetsbrevet? Skicka ett mail till info@sustaid.se så lägger vi till dig på listan.