Sustaid har hållit sin andra nätverksträff den 4 mars med nära 40 deltagare som samlades i Sidas lokaler i Stockholm. Det var ett fullspäckat program med föreläsningar, övningar och mingel. Fokus för nätverksträffen var upphandling.

Nina Strandberg från Sida hälsade deltagarna välkomna.

– Världens länder har satt upp ambitiösa mål för sig själva genom Agenda 2030. För att uppnå dem behövs partnerskap, samarbete och innovation. Det är därför vi på Sida tycker att det här forumet är viktigt, sa hon.

Dagen inleddes sedan med kort information om verksamheten och en presentationsrunda där alla företag och organisationer fick berätta kort om sig själva och vad som hänt sen vi sågs senast. Vi välkomnade också två nya deltagare, Protection Mask och Sproud. Du kan läsa mer om alla deltagande företag här.

Jonas Svensson från UNOPS Innovations berättade om deras arbete med att göra det lättare för företag med nya innovativa produkter att ta sig in som leverantörer till FN. Systemet med upphandlingar kräver att man uppfyller beställningskraven, nuvarande processen tar inte hänsyn till om en produkt är bättre än den som efterfrågats.

– Vi handlar för 200 miljarder kronor per år, men vi är reaktiva, vi är inte proaktiva. Därför är det svårt för oss att upphandla innovationer, sa Jonas Svensson.

UNOPS Innovation arbetar med att skapa kontakter mellan företag, myndigheter och

regeringar så att de får information och kunskap om nya produkter och kan bli bättre beställare. De ger också generellt stöd till företag och uppfinnare samt bistår med kunskap, modeller och stöd till utvecklingsländer som påbörjar en uppbyggnad av egna system för innovation.

Louise Lindblom är kommunikationskonsult hos FN och Business Sweden och hon berättade hur det går till att skriva en ansökan till FN och gav tips på hur man ska göra och vad man ska skriva. 

Mari Mörth och Margherita Marcellini från Röda Korset beskrev om hur deras process ser ut vid upphandlingar.

Vi fick också höra från tre företag med erfarenhet från att jobba i fält i kris- och katastrofområden. Det var Andreas Zetterlund från PeePoo och Petra Wadström från Solvatten samt Aslam Khan från Handelshuset BIAB International. Alla berättade om hur de jobbar och vad de har lärt sig under åren. 

Dagen avslutades med en presentation från Maria Sätherström Lantz, CEO på WIN som är en innovationsplattform. Hon berättade kort om WIN och om ”Ventures club för winners” som de ska starta upp för att hålla intima, små, effektiva möten mellan innovatörer och investerare. Hon hade också en cocreation-övning för deltagarna som de fick genomföra i grupp via bland annat mentometers.