Verksamheten drog igång med en nätverksträff på Sidas huvudkontor i Stockholm. Ett tjugotal medverkande samlades för en eftermiddag med föreläsningar och övningar. Verksamhetsledare Tove Engström presenterade verksamheten och dess målsättning och alla medverkande fick också presentera sig själva och sin verksamhet.