Resultat- och effektmålsmätning

Svaren är anonyma. Detta är en utvärderings för ALLA parter och medverkande företag som deltar i Sustaid. Vissa frågor kan i några enstaka fall rikta sig till enbart en grupp. Då är det bara att hoppa över den frågan. Vissa frågor går inte att svara på i första mätningen eftersom handlar om sådant som sker under programåret. De frågorna kan du hoppa över.